Hálát adok neked Istenem, hogy
e napon még őt köszönthetem.
Kezét még kezembe foghatom,
hogy még magamhoz ölelhetem.

Hallhatom még hangját,
ami szívemnek kedves.
Láthatom a mosolyát is,
bár a szeme könnyes…

Az öröm csal könnyeket
a gyengülő szemekbe,
drága anyám, ne sírj…
mert fájón hull szívemre.

A jó Isten vigyázzon rád,
egészségben még sokáig.
Szeretetem fénye őrizzen,
ami rám visszasugárzik.