…meghal a vers és nem
érzem többé a rím halhatatlanságát
Nem kell már kötött beszéd
Idő rabságában vergődöm
S az eszmélet új félelmet szül
Szorongás borong a sorok közt
Félve érzem, én is eltűnök…