Verseskonyv-versek

Kategória: Ősz

Őszi versek, kortárs és klasszikus őszi versek. Szép versek az őszről.

 
   

Lovasi András: Az éjszaka

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál, alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály, kasban a méh, rózsában a rózsabogár, alszik a pergő búzaszemekben a nyár, alszik a holdban a láng, hideg érem az égen; fölkel az ősz és lopni lopakszik...

Tovább...
 
   

Egy Goldberg variáció

Őszi éjben rebben az ág,
zörren az ablak, futkos a nád,
halkul a szellő, csillagot űz,
Fák lombjába szalagot fűz.

Lombok árnya ég a tavon,
árnyak másznak a rőt falakon,
Felcsillan az angyali tűz,
Ébred a csend és fényeket űz.

Őszi éjben rebben az ág,
zúgnak a fák és futkos a nád,
Hallgatag lángja ég a tavon,
foszlik a fénye hallgatagon.
Tovább...

Tovább...
 
   

Csak ősszel …

Én csak ősszel tudok boldog lenni,
mikor bíborban ég a patak,
s a fákat szelíd szél öleli,
és az aranyló domboldalak
között még napfényes az út.

Már gyúlnak a tétova fények,
s lágyan intenek búcsút
e múltba vesző vad festmények
Csak ősszel látom meg a Szépet,
az arannyal fénylő eget,
s kékkel festik az estéket
a muzsikás lelkű
Tovább...

Tovább...
 
   

Alkony a zárdában – Egy impresszionista vázlat

Már bíborrá érnek a lomha szép felhők,
És csendesen csillan a templomok oltára,
Aranyló pompában nyújtózik az erdő,
S távoli harangszó fekszik a zárdára.

Ragyától telt falra lomhán lép az este,
Poharak ölébe bújik meg az alkony,
Árnyas szobák fénye – gyermeklánynak teste,
S bús keresztek árnya nyúlik meg a sarkon.

Őszi
Tovább...

Tovább...
 
   

Számon az íz, de nem érti az ész

Számon az íz, de nem érti az ész, hova surran az ősz;
Két hete már, hogy a tengeri érik a távoli tájakon,
Ott ahol én is élveteg ittam a
Nap aranyos sugarát.
Mint a király, aki égi palástját
Foszlani hagyja ha itt az idő, és vallani kell
Hogyan áll is az ország,
S nem lehet élni a régi erővel;
Így deresül meg a földi varázslat is
Itt e világban
Tovább...

Tovább...