Kuszaságban rend. Izzó és hűlt pontok
oltják egymást, miket magamban hordok.
Szívvel, lélekkel kapukat zörgetek,
aggódok, féltek, amíg csak létezek…
kérek, imádkozok,
ha kell koldulok.
Kell Isten igéje…
áldása, békéje…
…mert hiszek a gondolat erejében,
az imák, fohászok eredetében.
A Gyógyítgatott hit
édes csöppjeit,
a remény ringatja,
kibontogatja…
…nem tűr meg haragot, sem gyűlöletet.
Oltalmaz családot, a mindenemet.
A szeretet bársony…
terítem, s áldom
a szülőt, s gyermeket,
ifjút s öreget.
Könnyeket, kacagást, az élet ízét.
A hullámvölgyeket, a sorsom ívét.
Öröm és szenvedés… szétszórt-rendezett.
Teremts és temess, mert ez rendeltetett.

2016