A végéhez közeledvén
Egy gyors fejszámolás.
Előtör újra sok emlék.
Legyen méltó a lezárás.
Tettem mit jónak láttam,
Hol tudtam,segítettem.
Sokra sohasem vágytam.
A jó irányt mégse leltem meg.
S most itt vagyok koporsóba zárva.
Nem hallanak,hiába kiáltok.
Körbe álltok temetésre várva.
Előbb-utóbb hatni fog az átok…
Itt vagyok,lássatok!
Sötét mélységbe ássatok!
Kezetekkel utolsót intsetek.
Börtönömre földet hintsetek.
Hallom,nekem szól a harang.
Megzavarja száz gondolatom.
Vigaszom csak egy maradt.
Enyém a döntés,választhatok.
Én lenn vagyok, s ti fent,
De lehet,hogy nem sokáig.
A kocka fordulhat még egyszer
Kerülhettek ti is idáíg.
S akkor majd újra felmegyek.
Feloldozom minden vétkemet.
Hangosan rajtatok nevetek,
S élem tovább az életem.