Zápor hull, csattog a köveken
Villám hasítja ketté az eget
Felhők szaporán feleselnek
Hangjuk elvész az eső zajában…

…kemény csattogásban

Ágak hajolnak örömükben
Levelek sikoltva remegnek
A föld örömmel fogadja magába
A reá hulló éltető cseppeket

Reszket az éj és reszket a föld
De mégis minden természetes
Hisz élni kell
Az élethez kell
az eső és egy kis
veszedelem