Égjen a gyertyaláng fénye a családokért,
szegény sorsban levő emberekért.
Égjen a gyertyaláng fénye a gondoskodó szülőkért,
a rossz útra tévedő gyermekekért.

Uram Szent sebeidbe ajánlom fájdalmamat,
nekem szentelem ajándékozom akaratomat.
Égjen a gyertyaláng fénye, akik szenvednek,
akik könnyeiket magukba fojtják küszködnek.

Segítsd őket légy a támaszuk,
az erőtleneknek gyengéknek vigaszuk.
Égjen a gyertyaláng fénye minden bűnös emberért,
soha senki a világon el ne vesszék.

Égjen a gyertyaláng fénye, akik sötétségben élnek,
adj nekik világosságot, fényességet.
Vezesd ki őket, hogy ne féljenek.
Kezedet fogva tovább lépjenek.

Égjen a gyertyaláng fénye azokért,
akik betegágyon fekszenek.
Gyógyulás kegyelmébe bízva,
arra várnak, hogy hozzád térjenek.

Égjen a gyertyaláng fénye, akik lelki sebeket hordoznak,
akik tanácstalan kilátástalan helyzetben vannak.
Égjen a gyertyaláng fénye, akik egyedül élnek,
akik az élettől soha semmit nem remélnek.

A szeretettet adj mások is és ne haragot,
hiszen Jézus is minket a békére tanított.
Égjen a gyertyaláng, fényét vidd tovább,
ajándékozd annak, akinek szüksége van rá.