/Nagyanyám 100. születésnapjára/

Talán örököltem Nagyanyám génjeit,
szeme bogarában pirkadat fényeit,
arca mimikáját, majd minden vonását,
lelke rezdülését, hallgatag fohászát…

…bizakodón vágyta tiszta-asszony létét,
legyőzte rutinját, elvégezte – kétrét,
vaskalapos-világ apró kis zugában,
hitt négy gyermekében, élete urában,

szorgalmas fehérnép – sok közül egy ember,
nem izgatta pompa, nem vágyta a tenger
kies végtelenjét, nem látott világot,
csöpp dolog éltette – ültetett virágot,

asszony-félelméről alig-alig beszélt,
nem fésülte hajam, meséket sem mesélt,
nem is becézgetett, alig fogta kezem,
soha nem kívánta, hogy majd zokon vegyem…

…dér-fonata lapul éden-kendő alatt,
felleg-otthonkája másvilágon hasad,
végtelen-cérnával férceli az álmom,
tuják árnyékában lomb-karjával átfon,

…lelke rezdülését, elhalkult fohászát,
arca mimikáját, majd minden vonását,
szeme bogarában régvoltak fényeit,
– talán örököltem Nagyanyám génjeit…

/Úrhida, 2016. október 16./